| Contact Us: +355 68 808 9999

Contact

    Ne vlerësojmë interesimin tuaj dhe garantojmë mbrojtjen e privatësisë dhe të të dhënave tuaja personale. Fondacioni Fundjavë Ndryshe mbron të dhënat tuaja personale në përputhje me Rregulloren Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave (EU DSGVO). 

    We appreciate your interest and guarantee the protection of your privacy and personal data. Fundjavë Ndryshe Foundation protects your personal data in accordance with the European Data Protection Regulation (EU DSGVO).