Report a case

PoJo
PoJo
10- Sqarim


13- Lloji Banesës

14- Sipërfaqja

15- Numri DhomavePoJo
PoJo
PoJo
PoJo

1Më shumë


1Më shumëPoJo


37- Nëse nuk shkojnë në shkollë,cila është arsyeja ?
PoJo
PoJo


PoJo


PoJo


PoJo


PoJo


PoJo


PoJo


PoJo


PoJo
PoJo


PoJo


PoJo


PoJo

Ushqimi
Veshmbathje
Ilaçet
Strehim
Aksesi tek institucionet shtetërore të shërbimit
Plotësim nevoje për moshat e treta
Furnizim me energji elektrike dhe uje
Ndjekje studimesh
Ndekje kursi profesional
PoJo


PoJo
Ne vlerësojmë interesimin tuaj dhe garantojmë mbrojtjen e privatësisë dhe të të dhënave tuaja personale. Fondacioni Fundjavë Ndryshe mbron të dhënat tuaja personale në përputhje me Rregulloren Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave (EU DSGVO). 

We appreciate your interest and guarantee the protection of your privacy and personal data. Fundjavë Ndryshe Foundation protects your personal data in accordance with the European Data Protection Regulation (EU DSGVO).